Ako vznikla sieť lekární TRIO Lekáreň?

V súčasnej dobe je farmaceutický priemysel jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví na celom svete. Terajšia globálna situácia a neustále sa meniace potreby zdravotníckeho systému si žiadajú nové a inovatívne spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Myšlienka spojiť sa

V tomto kontexte je ohromujúce vidieť, ako sa kreujú a vznikajú nové siete lekární. Táto iniciatíva nesie so sebou zmenu v oblasti farmaceutického podnikania.

S podobnou myšlienkou prišli aj Dávid, Gabriel a Peter – zakladatelia novej siete lekární TRIO Lekáreň. Spojila ich zdieľaná vášeň pre farmáciu a vízia poskytovať vyššiu kvalitu lekárenskej starostlivosti. Po dlhých diskusiách a plánovaní vznikla moderná sieť lekární s dôrazom na individuálny prístup k pacientovi a poskytovanie vyššej úrovne odborného poradenstva.

Krok za krokom k predurčeným cieľom

Prvým krokom pre zakladateľov Trio lekárne bolo nájsť vhodnú lokalitu pre otvorenie lekární. Zamerali na oblasti stredného a južného Slovenska a zhodli sa, že je dôležité orientovať sa na komunitné oblasti, kde by ich lekárne mohli mať pozitívny vplyv na miestne obyvateľstvo. 

Ich spoločným zámerom je zabezpečiť, aby lekárne boli pre pacientov prístupné, a zároveň aby sa stali dôveryhodnými partnermi vo všetkých otázkach týkajúcich sa zdravia a liekov.

Ďalším významným bodom vlastníkov Trio lekárne bolo vytvorenie silného tímu farmaceutov a odborného personálu. Dávid, Gabriel a Peter sú vyštudovaní farmaceuti, a aj preto kladú veľký dôraz na odbornosť svojho personálu. 

Kvalifikovanosť zamestnancov a empatiu považujú za kľúčový faktor pre dosiahnutie ich spoločnej vízie. Preto neustále investujú do odborného vzdelávania svojho personálu, aby mu zabezpečili najnovšie informácie v lekárenskej oblasti.

V rámci siete lekární vlastníci Trio Lekáreň implementovali moderné technológie a systémy, ktoré umožňujú rýchle a efektívne spracovanie predpisov na lieky, sledovanie registra liekov a komunikáciu so zákazníkmi. 

Ich cieľom je zaistiť bezproblémovú a profesionálnu obsluhu pacientov, zároveň však zachovávať individuálny prístup a starostlivosť, ktoré charakterizujú malé miestne lekárne.

Spoločná sieť lekární reprezentuje novú generáciu lekární, ktoré sa sústredia na individuálnu starostlivosť, vysokú odbornosť a aktívne zapojenie sa do miestnych komunít prostredníctvom spoločenských podujatí, a aktivít týkajúcich sa zdravia a prevencie.

Farmaceuti Dávid, Gabriel a Peter nám pripomínajú, že vďaka snahe, spolupráci a jedinečným vlastnostiam môžeme dosiahnuť významný posun a prispieť k zlepšeniu zdravia a životnej úrovne ľudí. 

Aké sú osobnostné črty zakladateľov TRIO Lekáreň?

Dávid je ekonomický typ, ktorý prináša do projektu svoje znalosti a skúsenosti v oblasti riadenia a finančnej stratégie. Jeho analytické myslenie a schopnosť riešiť ekonomické výzvy zabezpečujú finančnú stabilitu spoločnej siete lekární.

Gabriel je vizionár, ktorý prináša do projektu svoju kreativitu a nové plány. Jeho schopnosť predvídať budúce trendy v oblasti zdravotníctva a farmácie pomáha spoločnej sieti lekární posúvať sa dopredu a inovovať. 

Peter je farmaceut s najväčšou praxou, ktorý prináša do projektu bohaté odborné znalosti a skúsenosti v lekárenskej oblasti. Jeho dlhoročná prax a odborné zručnosti prispievajú k renomé a spoľahlivosti spoločnej siete lekární.

Svojimi jedinečnými vlastnosťami a schopnosťami vytvárajú vyvážený tím, ktorý kombinuje ekonomické myslenie, výhľad do budúcnosti a odbornosť vo farmaceutickom odvetví.

Potenciál

Spoločná sieť lekární lídrov Trio lekárne predstavuje príklad toho, ako farmaceuti môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti u nás na Slovensku. Ich nasadenie, odbornosť a záväzok k vyšším štandardom sú hnacou silou za ich úspechom.

Každý z nás má potenciál priniesť zmeny a vytvoriť pozitívny vplyv vo svojom odvetví či spoločnosti. Bez ohľadu na to, či sme farmaceuti, učitelia, umelci alebo pracovníci v iných oblastiach, máme možnosť by inovátormi, lídrami a zároveň zdrojom inšpirácie pre ostatných, tak ako sú Dávid, Gabriel a Peter, zakladatelia siete lekární TRIO Lekáreň.

 

Plus Plus

Nenechajte si ujsť novinky
o akciách a produktoch